Sofas

Olivia

2.863 CHF -30% 2.004 CHF
 • -30%
 • BLACK FRIDAY
 • -30%

Finesa

2.208 CHF -25% 1.656 CHF
 • -25%
 • BLACK FRIDAY
 • -25%

Genova

3.170 CHF -30% 2.219 CHF
 • -30%
 • BLACK FRIDAY
 • -30%

Nela

6.285 CHF -25% 4.714 CHF
 • -25%
 • BLACK FRIDAY
 • -25%